Hrvatsko knjižničarsko društvo (Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama) je organizator Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati”.

Kampanjom se želi upozoriti hrvatska javnost na probleme osoba s teškoćama čitanja i disleksijom, nedostatak sustavnog i organiziranog istraživanja teškoća čitanja te slabu i nedostatnu produkciju građe lagane za čitanje. Organizator Kampanje smatra da je u interesu javnosti i cijeloga hrvatskog društva osigurati neometan i ravnopravan pristup književnim djelima i informacijama svim dobnim skupinama osoba s teškoćama čitanja, disleksijom i osobama koje ne mogu čitati standardni (crni) tisak. Kampanja je predstavljena na 13. okrugom stolu za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama pod nazivom “Imate li teškoće čitanja? Dobro došli u knjižnicu!“ dana 30. rujna 2016. u Gradskoj knjižnici u Zagrebu.

Osobe s teškoćama čitanja i disleksijom imaju različite jezično-govorne teškoće koje se očituju u brzini, točnosti i razumijevanju pročitanoga. Hrvatsko logopedsko društvo donosi podatak o svakom desetom učeniku koji ima teškoće čitanja i tu djecu prate problemi s učenjem tijekom cijelog školovanja. Hrvatska udruga za disleksiju donosi procjenu da pet do deset posto populacije u Hrvatskoj ima disleksiju. Ako se na vrijeme ne dijagnosticiraju, teškoće čitanja i disleksija mogu dovesti do odustajanja od učenja i utjecati negativno na ostale vidove života.

U Hrvatskoj dio osoba s teškoćama čitanja ostvaruje prava osoba s invaliditetom, ali dio njih ne ubraja se u osobe s invaliditetom. Prema postojećem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima nije im dostupno korištenje prilagođene književne i stručne literature te drugih tiskovina i e-izdanja objavljenih u različitim formatima, jer nije u pitanju invaliditet već „teškoća“ koja onemogućava korištenje/čitanje standardnog tiska. Ovime su najviše pogođeni učenici i studenti s teškoćama i poremećajima sposobnosti čitanja. Svim osobama koje se zbog nekih teškoća (a nisu osobe s invaliditetom) ne mogu koristiti standardnim tiskom treba izmjenom Zakona o autorskom pravu omogućiti korištenje zvučne i tekstualne građe u svim oblicima kao i građe lagane za čitanje.

Ciljevi Kampanje su informirati i educirati javnost i učiniti je osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te povećati mrežu knjižnica koje provode programe za ove korisnike pod sloganom „I ja želim čitati!“, kao i poboljšati međuinstitucionalnu suradnju stručnjaka koji se bave problematikom osoba s teškoćama čitanja i disleksijom i osoba koje ne mogu čitati standardni (crni) tisak. Jedan od glavnih ciljeva, izmjena Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te omogućavanje lakšeg pristupa većem broju knjiga priređenih za ovu skupinu ljudi, ostvaren je 2018. godine.

Kampanjom se želi okupiti sve zainteresirane strane u rješavanju ovog problema (knjižnice, škole, fakultete, razne udruge, institucije, nakladnike, državne i gradske urede) kako bi zajednički s organizatorom, suorganizatorima i partnerima u Kampanji postigli prethodno spomenute ciljeve Kampanje.   

Izrađen je logo i plakat Kampanje te vodič za sudionike Kampanje (knjižnice, vrtiće, škole, fakultete) koji uključuje prijedlog događanja i aktivnosti u okviru jednogodišnje Kampanje s ponuđenim temama za održavanje radionica, predavanja, tribina i izložbi. Vodič pod sloganom „Dijeleći svoja iskustva i priče, potičemo druge da daju svoj doprinos!“ donosi kratke upute kako bilježiti događanja u okviru Kampanje koje uz naziv i datum uključuju kratak opis događanja, fotografije, broj sudionika, dojmove sudionika, sudjelovanje medija na događanju i oglašavanje događanja (mrežne stranice, društvene mreže, glasila).

Jedan od ciljeva Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja „I ja želim čitati!“ je proširiti mrežu knjižnica koje provode programe za osobe s teškoćama čitanja. Stoga je HKD-ova Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama kao nositelj Kampanje provela je anketno istraživanje od 8. kolovoza do 15. rujna 2016. godine. Cilj istraživanja bio je utvrditi stanje knjižničnih usluga i programa za osobe s teškoćama čitanja u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj prije početka Kampanje. Rezultati provedenog istraživanja predočeni su na Okrugom stolu “Imate li teškoće čitanja? Dobro došli u knjižnicu!“ 30. rujna 2016. godine.  Rezultati ukazuju na slabu opremljenost i izbor građe i usluga za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom, svjesnost knjižničara o kompleksnosti tematike i njihovu zainteresiranost za poboljšanje postojećeg stanja te govore u prilog potrebe pokretanja Kampanje. Istraživanje će biti ponovljeno i na kraju Kampanje radi njenog vrednovanja te dobivanja podataka u kojoj mjeri je ona utjecala na povećanje broja knjižničnih programa za osobe s teškoćama čitanja i knjižnica koje ih provode.

Kampanju cijelo vrijeme provedbe financijski podržava Ministarstvo kulture u medija RH.

Dunja M. Gabriel
Željka Miščin