Ugovor iz Marakeša: izvori

Ugovor iz Marakeša međunarodni je ugovor koji su 2013. godine usvojile države članice Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda. Puni naziv ugovora glasi Ugovor iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta. To je prvi ugovor o autorskim pravima u čijoj su srži načela ljudskih prava s posebnim osvrtom na Opću deklaraciju o pravima čovjeka i Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD).

Po prvi put stvara međunarodni pravni okvir koji omogućuje izradu i distribuciju primjeraka u formatu pristupačnom osobama s teškoćama pri čitanju standardnog tiska i dostupnost knjiga u pristupačnom formatu izvan nacionalnih granica. Prema Ugovoru iz Marakeša među osobe s teškoćama pri čitanju standardnog tiska ubrajaju se slijepe osobe, osobe s oštećenjem vida ili poteškoćama u percepciji ili čitanju te osobe koje ne mogu usredotočiti pogled ili držati ili listati knjigu.

Ugovor iz Marakeša – verzija u prilagođenom formatu

Izvor: Počnimo : provedba Ugovora iz Marakeša za osobe s teškoćama pri čitanju standardnog tiska : praktični vodič za knjižničare

IZVORI O UGOVORU IZ MARAKEŠA I AUTORSKOM PRAVU

O Ugovoru iz Marakeša

Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup. Zašto je Ugovor iz Marakeša važan za knjižničare. // Hrvatsko knjižničarsko društvo . Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/35/publikacija/444/  

Zakonodavstvo

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima // Narodne novine 1941, 111(2021). Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_111_1941.html.

Uredba (EU) 2017/1563 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32017R1563

Direktiva (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i vijeća od 13. rujna 2017. o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32017L1564

Knjige, članci i smjernice

Calvo, Martinez; F. Javier. The role of libraries in the implementation of the Marrakesh Treaty for persons with a print disability. Dostupno na:  http://library.ifla.org/913/

Čelić-Tica, Veronika ; D. M. Gabriel. 11. okrugli stol Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama i Komisije za čitanje [citirano: 2018-10-26] // HKD Novosti  64 (2014). Dostupno na http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1027

Day, John Michael. Smjernice za knjižnične službe i usluge za gluhe. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Horvat, Aleksandra. Digitalizacija i knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 2(2012), str. 17-27. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107  

Horvat, Aleksandra ; J. Lešaja ; P. Ćorko; A. Cerovski. Počnimo : provedba Ugovora iz Marakeša za osobe s teškoćama pri čitanju standardnog tiska : praktični vodič za knjižničare. / prilagodba hrvatskog izdanja Aleksandra Horvat i Jelena Lešaja. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 2021. Dostupno na: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1743

Knjižnice za slijepe u informacijsko doba : smjernice za razvoj službi i usluga / uredile Rosemary Kavanagh i Beatrice Christensen Skoeld. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.

Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : stanje i perspektive : zbornik radova / uredila Dijana Sabolović-Krajina. Koprivnica : Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, 2013.

Lešaja, Jelena. Savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša. // Hrčak (2018) 55/56, str. 42.

Miščin Željka. Međunarodno stručno savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša, Zagreb, 10. svibnja 2018. [citirano: 2018-10- 25] // Novi uvez 29(2018), str.27-30. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/sites/78/2018/07/Novi-uvez-29.pdf

Miščin, Željka ; D. M. Gabriel. Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati!”. // Vjesnik bibliotekara hrvatske  60(2017) 1, str. 295-296. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/189125

Miščin Željka ; A. Kovačević. Ugovor iz Marakeša : prikaz događanja. // HKD Novosti 79(2018). Dostupno na:  http://hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1564

Miščin, Željka. Izložba “Ugovor iz Marakeša, zašto je važan?!” u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Zagreb. Novi uvez 29, str. 54-56. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/sites/78/2018/07/Novi-uvez-29.pdf

Nielsen, Gyda Skat ; B. Irvall. Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Panella, Nancy Mary. Pojmovnik stručnih izraza i definicija Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama [Elektronička građa] // https://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/30/publikacija/280/

Tronbacke, Bror Ingemar. Smjernice za građu laganu za čitanje. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/30/publikacija/282/

Događanja

Međunarodno stručno savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša. Organizator: Hrvatska knjižnica za slijepe, suorganizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatski savez slijepih i Knjižnice grada Zagreba. Zagreb, 10. 5 2018.

Gabriel, Dunja Marija ; Ž. Miščin ; A. Kovačević. Ugovor iz Marakeša : zašto je važan!? : postersko izlaganje. Opatija, 10. 10. 2018.

Obilježavanje 10. godišnjice Ugovora iz Marakeša : webinar. IFLA, 27. 6. 2023. (u online obliku)

Izložba Ugovor iz Marakeša : zašto je važan?

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: https://nsk.hr/u-nacionalnoj-i-sveucilisnoj-knjiznici-u-zagrebu-svecano-otvorena-noc-knjige-2018/  

Knjižnice grada Zagreba: http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/ugovor-iz-marakesa-zasto-je-vazan/46340

Ekonomski fakultet u Zagrebu: http://www.efzg.unizg.hr/izlozba-ugovor-iz-marakesa-zasto-je-vazan/39830

Filozofski fakultet u Zagrebu: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/newsletter/izloba-ugovor-iz-marakea-zato-je-vaan

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube