Dokumenti i zakoni

Smjernice za građu laganu za čitanje (IFLA)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021)

Obrazovne ustanove i udruge

Agencija za odgoj i obrazovanje

EBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske udruge)

EBU – European Blind Union (Europski savez slijepih)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Hrvatska udruga školskih knjižničara

Hrvatska udruga za disleksiju

Hrvatski savez slijepih

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Hrvatsko logopedsko društvo

IFLA  – International Federation of Library Association (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova)

Poliklinika SUVAG

WBU – World Blind Union (Svjetski savez slijepih)

WIPO – World Intellectual Property Organization (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo)

Državne institucije

Ministarstvo kulture i medija RH

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH

Pravobranitelj za djecu

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Ured za udruge Republike Hrvatske

Stručni i znanstveni časopisi

Glas NSK

Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Logopedija

Novi uvez: glasilo Zagrebačkog knjižničarskog društva

Svezak, časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Knjižnice

Centar za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković

Hrvatska knjižnica za slijepe

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Knjižnice grada Zagreba

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Bibliotheque nationale de France

The British Library

Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Narodna biblioteka Srbije

Library of Congress