20. okrugli stol: Inkluzivne i pristupačne knjižnice

20. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama: Inkluzivne i pristupačne knjižnice održat će se 27. rujna 2024. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama, Komisija za čitanje, Komisija za slobodan pristup…

19. okrugli stol: Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD)

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću – ADHD (od engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja dječje i adolescentne dobi. To je kognitivni i bihevioralni poremećaj koji karakteriziraju hiperaktivnost, impulzivnost i nedostatak pozornosti. Procjene o učestalosti različite su i kreću se od 2 do 7 % kod školske djece. Četiri do pet puta…

18. okrugli stol: Gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe – ravnopravni korisnici knjižničnih usluga

Prema Izvješću iz svibnja 2019. godine, koje je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ima 13.133 osoba oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe) što čini 2,6% ukupnog broja osoba s invaliditetom u RH. Iako oštećenje sluha na prvi pogled nije vidljiv invaliditet, posljedice koje ono nosi utječe na psihosocijalni razvoj, a kasnije i na…

17. okrugli stol: Osobe s teškoćama čitanja u kontekstu multikulturalnosti

Koncept multikulturalnosti jedan je od važnih smjerova razvoja narodnih knjižnica. Vijeće Europe ističe nezaobilaznu ulogu interkulturnog dijaloga koji omogućuje prevladavanje podjela te priznavanje različitih identiteta. Budućnost kulturnih politika EU temelji se na multikulturalizmu i interkulturnom dijalogu koji spadaju u prioritetna područja europske kulturne strategije. Smjer razvoja europske kulturne politike jest dinamika kulturne razmjene, a ne…

16. okrugli stol: Knjižnice u zatvorskim ustanovama kao partneri u rehabilitaciji i obrazovno-kulturnom životu zatvorenika

Ljudska prava, pa tako i pravo na dostupnost informacija, zaštićena su odredbama mnogih međunarodnih dokumenata. Republika Hrvatska članica je UN-a i EU, te kao takva mora slijediti međunarodne propise koje ta tijela donose. Na zatvorske knjižnice utječu specifični zakoni, ali isto tako i međunarodni dokumenti. Jedan od njih je Opća deklaracija o ljudskim pravima, a…

15. okrugli stol: Knjižnične usluge za osobe s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama

Osobe s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama obilježene su stigmom, predrasudama i stereotipima. Njihova prava se često krše pa se nalaze u neravnopravnom položaju u pristupu zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim i ostalim područjima društvenog života. Svrha Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine je život u obitelji i lokalnoj zajednici s…

14. okrugli stol: Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati!”: postignuća i izazovi

Godinu dana nakon početka Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati!” prikazani su rezultati aktivnosti njenih sudionika. Glavni ciljevi Kampanje su: izmjena Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86), bolja suradnja stručnjaka u institucijama, povećanje mreže knjižnica koje provode programe za osobe s teškoćama čitanja…

13. okrugli stol: Imate li teškoće s čitanjem? Dobro došli u knjižnicu!

Osobe s teškoćama čitanja čine oko deset posto svjetske populacije. U Hrvatskoj dio njih ostvaruje prava osoba s invaliditetom, ali dio njih ne ubraja se u osobe s invaliditetom i prema postojećem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima nije im dostupno korištenje prilagođene književne i stručne literature te drugih tiskovina i e-izdanja objavljenih u…