Ugovor iz Marakeša

UGOVOR IZ MARAKEŠA

https://www.ifla.org/publications/node/71175

IFLA World Library and Information Congress. Dostupno na: https://www.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/286.html

Martínez Calvo, Francisco Javier. The role of libraries in the implementation of the Marrakesh Treaty for persons with a print disability. Dostupno na:  http://library.ifla.org/913/

Hrvatsko knjižničarsko drštvo/Poslanje. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/o_nama/poslanje/

Predavanje Dunje Marije Gabriel „Uloga knjižnica u primjeni Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz nekog drugog razloga ne mogu služiti standardnim tiskom“

Čelić-Tica, Veronika ; D.M. Gabriel. 11. okrugli stol Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama i Komisije za čitanje [citirano: 2018-10-26] // HKD Novosti  64 (2014). Dostupno na http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1027

Miščin, Željka ; D.M. Gabriel. Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati!”. // Vjesnik bibliotekara hrvatske  60(2017) 1, str. 295-296. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/189125

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima // Narodne novine 167, 86(2003). Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html.

https://dziv.hr/hr/novosti/ugovor-iz-marakesa-za-olaksanje-pristupa-objavljenim-djelima-slijepim-slabovidnim-i-osobama-koje-se-iz-drugog-razloga-ne-mogu-koristiti-tiskom-stupa-na-snagu-30.-rujna-2016.-godine,423.html

Popović, Maja ; D.M. Gabriel. Imate li teškoće čitanja? Dobrodošli u knjižnicu! //HKD Novosti 71 (2016) Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1274

HKD, Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/35/publikacija/444/

Miščin, Željka. Izložba “Ugovor iz Marakeša, zašto je važan?!” u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Zagreb. Novi uvez 29, str. 54-56. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/sites/78/2018/07/Novi-uvez-29.pdf

Lešaja, Jelena. Savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša. //Hrčak (2018) 55/56,str.42

Miščin Željka. Međunarodno stručno savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša, Zagreb, 10. svibnja 2018. [citirano: 2018-10-  25]//Novi uvez (2018) br.29, str.27-30. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/sites/78/2018/07/Novi-uvez-29.pdf

Miščin Željka ; A. Kovačević. Ugovor iz Marakeša : prikaz događanja. //HKD Novosti broj 79, listopad 2018. Dostupno na:  http://hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1564

Horvat, Aleksandra ; Živković, Daniela. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.

Živković, Daniela. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001.

Živković, D. Elektronička knjiga -neka autorskopravna pitanja. // Vizija i stvarnost : zbornik u povodu 40 godina djelovanja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., str. 153-167.

Henneberg, Ivan. Autorsko pravo. Zagreb : Informator, 2001.

Šporer, David. Status autora : od pojave tiska do nastanka autorskih prava. Zagreb : AGM, 2010.

Hrvatska. Zakoni. Autorsko pravo : zbirka propisa : (prema stanju na dan 6. travnja 2000.) / priredio Igor Gliha. Zagreb : Informator, 2000.

Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne – stanje i perspektive (2011 ; Koprivnica). Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : stanje i perspektive : zbornik radova. Koprivnica : Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, 2013.

Merrick, Percy W. Međunarodno fonetsko pismo za slijepe. Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 1995.

U ponoru diskriminacije : program emocionalnog, kulturološkog i socijalnog osnaživanja žena sa senzoričkim oštećenjima : rječnik hrvatskog znakovnog jezika : u vrtiću, u školi, kod doktora, kod socijalnog radnika, na sudu : EIDHR program Europske unije za Hrvatsku. Zagreb : Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba “Dodir”, 2010.

Dumbović  Žužić, Ivana. Dodir i škola : nekad i sad : Hrvatski školski muzej, travanj-svibanj 2011. Zagreb : Hrvatski školski muzej, 2011.

Knjižnice za slijepe u informacijsko doba : smjernice za razvoj službi i usluga / uredile Rosemary Kavanagh i Beatrice Christensen Skoeld ; [s engleskog preveo Kristijan Ciganović]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.

Nielsen, Gyda Skat ; Irvall, Birgitta. Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Tronbacke, Bror Ingemar. Smjernice za građu laganu za čitanje. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005.

Smjernice za građu laganu za čitanje [Elektronička građa] // http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/30/publikacije/

Panella, Nancy Mary. Pojmovnik stručnih izraza i definicija Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama [Elektronička građa] // http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/30/publikacije/

Day, John Michael. Smjernice za knjižnične službe i usluge za gluhe. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Horvat, A. Digitalizacija i knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012), str. 17-27. Dostupno na:http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107

http://www.dziv.hr/hr/novosti/ugovor-iz-marakesa-za-olaksanje-pristupa-objavljenim-djelima-slijepim-slabovidnim-i-osobama-koje-se-iz-drugog-razloga-ne-mogu-koristiti-tiskom-stupa-na-snagu-30.-rujna-2016.-godine,423.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32017R1563

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32017L1564

http://www.unizg.hr/uredssi/images/datoteke/smjernice_disleksija.pdf

https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2017/05/10/marrakesh-treaty/

Događanja:

Međunarodno stručno savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša (Zagreb, 10. svibnja 2018. godine), organizator Hrvatska knjižnica za slijepe, suorganizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatski savez slijepih i Knjižnice grada Zagreba.

https://nocknjige.hr/program.php?program_id=3536

[citirano: 2018-10-23]

http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/ugovor-iz-marakesa-zasto-je-vazan/46340

http://www.efzg.unizg.hr/izlozba-ugovor-iz-marakesa-zasto-je-vazan/39830

http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/newsletter/izloba-ugovor-iz-marakea-zato-je-vaan

Na 43. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva održanoj 10. listopada 2018. godine u Opatiji, predstavljeno je postersko izlaganje „Ugovor iz Marakeša : zašto je važan!?“ autorica Dunje Marije Gabriel, Željke Miščin i Amelije Kovačević.

Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema vrsti teškoća, starosti i  spolu,  popis  2011.  [citirano:  2017-11-01].  Dostupno  na:  http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/H01_01_22/H01_01_22_RH.html.

Visit Us On Facebook