Ugovor iz Marakeša

Ugovor iz Marakeša međunarodni je ugovor koji su 2013. godine usvojile države članice Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda. Puni naziv ugovora glasi Ugovor iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta. To je prvi ugovor o autorskim pravima u čijoj su srži načela ljudskih prava s posebnim osvrtom na Opću deklaraciju o pravima čovjeka i Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD).

Po prvi put stvara međunarodni pravni okvir koji omogućuje izradu i distribuciju primjeraka u formatu pristupačnom osobama s teškoćama pri čitanju standardnog tiska i dostupnost knjiga u pristupačnom formatu izvan nacionalnih granica. Prema Ugovoru iz Marakeša među osobe s teškoćama pri čitanju standardnog tiska ubrajaju se slijepe osobe, osobe s oštećenjem vida ili poteškoćama u percepciji ili čitanju te osobe koje ne mogu usredotočiti pogled ili držati ili listati knjigu.

Ugovor iz Marakeša – verzija u prilagođenom formatu

Izvor: Počnimo : provedba Ugovora iz Marakeša za osobe s teškoćama pri čitanju standardnog tiska : praktični vodič za knjižničare

Izvori o Ugovoru iz Marakeša i autorskom pravu

Horvat, Aleksandra; J. Lešaja; P. Ćorko; A. Cerovski. Počnimo : provedba Ugovora iz Marakeša za osobe s teškoćama pri čitanju standardnog tiska : praktični vodič za knjižničare. / prilagodba hrvatskog izdanja Aleksandra Horvat i Jelena Lešaja. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 2021. Dostupno na: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1743

IFLA World Library and Information Congress. Dostupno na: https://www.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/286.html

Martínez Calvo, Francisco Javier. The role of libraries in the implementation of the Marrakesh Treaty for persons with a print disability. Dostupno na:  http://library.ifla.org/913/

Hrvatsko knjižničarsko društvo/Poslanje. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/o_nama/poslanje/

Predavanje Dunje Marije Gabriel „Uloga knjižnica u primjeni Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz nekog drugog razloga ne mogu služiti standardnim tiskom“

Čelić-Tica, Veronika ; D.M. Gabriel. 11. okrugli stol Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama i Komisije za čitanje [citirano: 2018-10-26] // HKD Novosti  64 (2014). Dostupno na http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1027

Miščin, Željka ; D.M. Gabriel. Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati!”. // Vjesnik bibliotekara hrvatske  60(2017) 1, str. 295-296. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/189125

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima // Narodne novine 167, 86(2003). Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html.

https://dziv.hr/hr/novosti/ugovor-iz-marakesa-za-olaksanje-pristupa-objavljenim-djelima-slijepim-slabovidnim-i-osobama-koje-se-iz-drugog-razloga-ne-mogu-koristiti-tiskom-stupa-na-snagu-30.-rujna-2016.-godine,423.html

Popović, Maja ; D.M. Gabriel. Imate li teškoće čitanja? Dobrodošli u knjižnicu! // HKD Novosti 71 (2016) Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1274

HKD, Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/35/publikacija/444/

Miščin, Željka. Izložba “Ugovor iz Marakeša, zašto je važan?!” u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Zagreb. Novi uvez 29, str. 54-56. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/sites/78/2018/07/Novi-uvez-29.pdf

Lešaja, Jelena. Savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša. //Hrčak (2018) 55/56,str.42

Miščin Željka. Međunarodno stručno savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša, Zagreb, 10. svibnja 2018. [citirano: 2018-10-  25]//Novi uvez (2018) br.29, str.27-30. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/sites/78/2018/07/Novi-uvez-29.pdf

Miščin Željka ; A. Kovačević. Ugovor iz Marakeša : prikaz događanja. //HKD Novosti broj 79, listopad 2018. Dostupno na:  http://hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1564

Horvat, Aleksandra ; Živković, Daniela. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.

Živković, Daniela. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001.

Živković, D. Elektronička knjiga -neka autorskopravna pitanja. // Vizija i stvarnost : zbornik u povodu 40 godina djelovanja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., str. 153-167.

Henneberg, Ivan. Autorsko pravo. Zagreb : Informator, 2001.

Šporer, David. Status autora : od pojave tiska do nastanka autorskih prava. Zagreb : AGM, 2010.

Hrvatska. Zakoni. Autorsko pravo : zbirka propisa : (prema stanju na dan 6. travnja 2000.) / priredio Igor Gliha. Zagreb : Informator, 2000.

Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne – stanje i perspektive (2011 ; Koprivnica). Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : stanje i perspektive : zbornik radova. Koprivnica : Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, 2013.

Merrick, Percy W. Međunarodno fonetsko pismo za slijepe. Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 1995.

U ponoru diskriminacije : program emocionalnog, kulturološkog i socijalnog osnaživanja žena sa senzoričkim oštećenjima : rječnik hrvatskog znakovnog jezika : u vrtiću, u školi, kod doktora, kod socijalnog radnika, na sudu : EIDHR program Europske unije za Hrvatsku. Zagreb : Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba “Dodir”, 2010.

Dumbović  Žužić, Ivana. Dodir i škola : nekad i sad : Hrvatski školski muzej, travanj-svibanj 2011. Zagreb : Hrvatski školski muzej, 2011.

Knjižnice za slijepe u informacijsko doba : smjernice za razvoj službi i usluga / uredile Rosemary Kavanagh i Beatrice Christensen Skoeld ; [s engleskog preveo Kristijan Ciganović]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.

Nielsen, Gyda Skat ; Irvall, Birgitta. Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Tronbacke, Bror Ingemar. Smjernice za građu laganu za čitanje. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005.

Smjernice za građu laganu za čitanje [Elektronička građa] // http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/30/publikacije/

Panella, Nancy Mary. Pojmovnik stručnih izraza i definicija Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama [Elektronička građa] // http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/30/publikacije/

Day, John Michael. Smjernice za knjižnične službe i usluge za gluhe. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Horvat, A. Digitalizacija i knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012), str. 17-27. Dostupno na:http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107

http://www.dziv.hr/hr/novosti/ugovor-iz-marakesa-za-olaksanje-pristupa-objavljenim-djelima-slijepim-slabovidnim-i-osobama-koje-se-iz-drugog-razloga-ne-mogu-koristiti-tiskom-stupa-na-snagu-30.-rujna-2016.-godine,423.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32017R1563

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32017L1564

http://www.unizg.hr/uredssi/images/datoteke/smjernice_disleksija.pdf

https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2017/05/10/marrakesh-treaty/

Događanja:

Međunarodno stručno savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša (Zagreb, 10. svibnja 2018. godine), organizator Hrvatska knjižnica za slijepe, suorganizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatski savez slijepih i Knjižnice grada Zagreba.

https://nocknjige.hr/program.php?program_id=3536

[citirano: 2018-10-23]

http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/ugovor-iz-marakesa-zasto-je-vazan/46340

http://www.efzg.unizg.hr/izlozba-ugovor-iz-marakesa-zasto-je-vazan/39830

http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/newsletter/izloba-ugovor-iz-marakea-zato-je-vaan

Na 43. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva održanoj 10. listopada 2018. godine u Opatiji, predstavljeno je postersko izlaganje „Ugovor iz Marakeša : zašto je važan!?“ autorica Dunje Marije Gabriel, Željke Miščin i Amelije Kovačević.

Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema vrsti teškoća, starosti i  spolu,  popis  2011.  [citirano:  2017-11-01].  Dostupno  na:  http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/H01_01_22/H01_01_22_RH.html.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube