Okrugli stol “Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju ADHD”

Mjesto i vrijeme održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – malo predvorje 22. rujna 2023.

Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama te Komisija za narodne knjižnice

Suorganizatori: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet u Osijeku

Programski i organizacijski odbor: Sandra Domjan Radujković, Snježana Ercegovac, Sanjica Faletar Tanacković, Dunja Marija Gabriel, Jelena Lešaja, Anita Malkoč Bišćan, Željka Miščin, Matija Panić, Jasenka Pleško, Maela Rakočević-Uvodić, Ljiljana Sabljak, Dijana Sabolović-Krajina, Sara Semenski, Jasmina Sočo, Ksenija Švenda Radeljak, Ira Tuzlančić; predsjednica Odbora: Vlasta Šolc

Kotizacija:

Članovi HKD-a Ostali
Rana kotizacija (uplata do 4. rujna 2023.) 15 EUR 20 EUR
Puna kotizacija (uplata nakon 4. rujna 2023.) 20 EUR 25 EUR

Rokovi:

  1. travnja 2023. objava 2. obavijesti s mogućnošću prijave
  2. svibnja 2023. rok za prijavu izlaganja dobre prakse i predaju sažetaka
  3. lipnja 2023. povratna obavijest prijavljenima
  4. rujna 2023. rok za slanje prezentacije i prijavu sudjelovanja uz ranu kotizaciju

Tema skupa: teškoća čitanja kod osoba s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću – ADHD (od engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja dječje i adolescentne dobi. To je kognitivni i bihevioralni poremećaj koji karakteriziraju hiperaktivnost, impulzivnost i nedostatak pozornosti. Procjene o učestalosti različite su i kreću se od 2 do 7 % kod školske djece. Četiri do pet puta češće javlja se kod dječaka. U posljednje vrijeme dijagnosticira se i u odrasloj dobi.

Knjižnica kao centar lokalne zajednice i socijalno osjetljiva ustanova u kulturi ima misiju prednjačiti u procesu prihvaćanja i uključivanja svih skupina korisnika, odnosno senzibilizacije javnosti na osobitosti i potrebe ranjivih skupina. Stoga će okrugli stol nastojati okupiti zainteresirane strane koje se bave ili susreću s osobama s ADHD-om: psihologe, pedagoge, knjižničare, stručnjake iz odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnike raznih udruga te partnere u organizaciji okruglog stola.

Ciljevi skupa: informirati, educirati i zagovarati prava osoba koje imaju poremećaj pozornosti i deficit pažnje. Umrežavati stručnjake iz različitih područja za stvaranje novih mogućnosti njihova ravnopravnog života u zajednici, ali i podržati roditelje koji su potpora djeci s ADHD-om. Nužno je kontinuirano raditi na uklanjanju predrasuda o njima.

Metode:
Program će se odvijati u dva dijela:

  1. pozvana izlaganja priznatih domaćih i inozemnih stručnjaka koji se bave ovom temom
  2. prijavljena izlaganja primjera dobre prakse.

Očekivani rezultati:
Sudionici skupa primijenit će znanja i ideje dobivene na skupu u svoj svakodnevni rad. Senzibilizirat će zajednicu za potrebe osoba s poremećajem pozornosti te promovirati i zagovarati njihova prava i potrebe. Sudionici će dobiti uvid koliko je društvo informirano, senzibilizirano i educirano o osobama s navedenom teškoćom. Stručnjaci će dati prijedloge za programe koji bi se provodili za osobe s poremećajem pozornosti u knjižnicama, osnovnim školama i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube