Nacionalna kampanja “I ja želim čitati!” u 2019. godini posebnu pažnju posvećuje gluhim, nagluhim i gluhoslijepim osobama kao osobama sa specifičnim teškoćama u komunikaciji kojima...