Promotivni materijal Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati!” možete slobodno preuzimati. Plakat Kampanje za Noć knjige 2022.http://ijazelimcitati.org/wp-content/uploads/2022/10/IJaŽelimČitati-NK_2022.pdf Plakat...