Sa sljedećih poveznica možete preuzeti letak Kampanje na hrvatskom i engleskom u formatu pdf. http://ijazelimcitati.org/wp-content/uploads/2019/05/I_ja_želim_čitati_letak-hrv.pdf http://ijazelimcitati.org/wp-content/uploads/2019/05/I_wish_to_read_too-eng.pdf...