16. okrugli stol: Knjižnice u zatvorskim ustanovama kao partneri u rehabilitaciji i obrazovno-kulturnom životu zatvorenika

Ljudska prava, pa tako i pravo na dostupnost informacija, zaštićena su odredbama mnogih međunarodnih dokumenata. Republika Hrvatska članica je UN-a i EU, te kao takva mora slijediti međunarodne propise koje ta tijela donose. Na zatvorske knjižnice utječu specifični zakoni, ali isto tako i međunarodni dokumenti. Jedan od njih je Opća deklaracija o ljudskim pravima, a…