Objavljeni radovi o Kampanji „I ja želim čitati!“

U popisu se nalaze radovi objavljeni u knjižničarskim stručnim časopisima o Nacionalnoj kampanji za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati”. Radovi su poredani kronološki prema datumu objave i razvrstani po časopisima. Na kraju se nalaze posteri o Kampanji izloženi na stručnim i znanstvenim skupovima. HKD Novosti Gabriel, Dunja Marija. Predstavljanje tiskanog…

Bibliografija tiskane građe lagane za čitanje objavljene u Hrvatskoj

Prema IFLA-in Smjernicama za građu laganu za čitanje, postoje dvije definicije građe lagane za čitanje. Jedna podrazumijeva takvu jezičnu prilagodbu teksta kojom je olakšano njegovo čitanje, a tekst postaje dostupniji od prosječnog teksta, no to ne olakšava njegovo razumijevanje. Druga definicija podrazumijeva prilagodbu koja istodobno olakšava čitanje i razumijevanje. Ova bibliografija obuhvaća građu laganu za…

Ugovor iz Marakeša: izvori

Ugovor iz Marakeša međunarodni je ugovor koji su 2013. godine usvojile države članice Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda. Puni naziv ugovora glasi Ugovor iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta. To je prvi ugovor o autorskim pravima…